Uczestnicy

I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny

Etnolingwistyka – bilans dyscypliny: stan badań, metody i postulaty badawcze

Lublin, 20 VI – 24 VI 2021 r.

UCZESTNICY

Jan Adamowski (Lublin, Polska)

Татьяна А. Агапкина (Москва, Россия)

Dejan Ajdačić (Gdańsk, Polska)

Таццяна Аліферчык (Минск Беларусь)

Юлия Антоненко (Львов, Украина)

Николай Антропов (Минск, Беларусь)

Цімафей Авілін (Минск, Беларусь)

Jerzy Bartmiński (Lublin / PAU, Polska)

Елена Березович (Екатеринбург, Россия)

Ewa Białek (Lublin, Polska)

Agata Bielak (Warszawa, Polska)

Alexander Bogomolov (Kijów, Ukraina)

Елизавета Борисова (Екатеринбург, Россия)

Zuzanna Bułat Silva (Wrocław, Polska)

Anastasiia Carisio (Madryt, Hiszpania)

Wojciech Chlebda (Opole, Polska)

Anna Christou (Praha, Česká republika)

Waldemar Czachur (Warszawa, Polska)

Maciej Czerwiński (Kraków, Polska)

Natalia Długosz (Poznań, Polska)

Katarina Dudova (Nitra, Słowacja)

Renata Dźwigoł (Kraków, Polska)

Людмила Федорова (Москва, Россия)

Dorota Filar (Lublin, Polska)

Ольга Фролова (Москва, Россия)

Iliana GenewPuhalewa (Warszawa, Polska)

Agnieszka Gicala (Kraków, Polska)

Adam Głaz (Lublin, Polska)

Павло Гриценко (Київ, Україна)

Monika Grzeszczak (Lublin, Polska)

Marta Hartenberger (Bydgoszcz, Polska)

 Татьяна Ицкович (Екатеринбург, Россия)

Mariola Jakubowicz (Kraków, Polska)

Галина Яворська (Київ, Україна)

Tomasz Jelonek (Kraków, Polska)

Aleksey Yudin (Gent, Belgia)

Aleksander Kacprzak (Poznań, Polska)

Anna Kaczan (Lublin, Polska)

Amir Kapetanović (Zagrzeb, Chorwacja)

Йоанна Кирилова (София, България)

Мария Китанова (София, България)

Olga Konstantinova (Kijów, Ukraina)

Наталья Корина (Вена, Австрия)

Ilona Koutny (Poznań, Polska)

Ірина Коваль-Фучило (Київ, Україна)

Jadwiga Kozłowska-Doda (Lublin, Polska)

Stanisław Koziara (Kraków, Polska)

Алла Кожинова (Минск, Беларусь)

Анна Кречмер (Вена, Австрия)

Валерия Кучко (Екатеринбург, Россия)

Валентина Кульпина (Москва, Россия)

Halina Kurek (Kraków, Polska) 

Ивана Лазић Коњик (Београд, Србија)

Monika Łaszkiewicz (Lublin, Polska)

Przemysław Łozowski (Lublin, Polska)

Ewa Masłowska (Warszawa, Polska)

Marzena Marczewska (Kielce, Polska)

Світлана Мартінек (Львів, Україна)

Нина Мечковская (Минск, Беларусь)

Калина Мичева-Пейчева (София, България)

Agnieszka Mierzwińska-Hajnos (Lublin, Polska)

Galina Miškinienė (Vilnius, Lithuania)

Ewa Młynarczyk (Kraków, Polska)

Lidia Nepop-Ajdaczyć (Kijów, Ukraina)

Aleksandra Niewiara (Katowice, Polska)

Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (Lublin, Polska)

Нaдежда Никoлова (София, България)

Виолета Николовска (Штип, Република Северна Македонија)

Marta Nowosad-Bakalarczyk (Lublin, Polska)

Gergana Padareva-Ilieva (Blagoevgrad, Bulgaria)

Anna Pajdzińska (Lublin, Polska)

Jūratė Pajėdienė (Vilnius, Lithuania)

Надія Пашкова (Україна, Київ)

Dorota Pazio-Wlazłowska (Warszawa, Polska)

Halina Pelc (Lublin, Polska)

Anna Piechnik (Kraków, Polska)

Dorota Piekarczyk (Lublin, Polska)

Юлiя Письменна (Київ, Україна)

Анна Плотникова (Москва, Россия)

Драгана Поповић (Нови Сад, Србија)

Joanna Porawska (Kraków, Polska)

Katarzyna Prorok (Lublin, Polska)

Vilija Ragaišienė (Wilno, Litwa)

Maciej Rak (Kraków, Polska)

Стана Ристић (Београд Србија)

Alena Rudenka (Minsk, Belarus)

Kristina Rutkovska (Wilno, Litwa)

Lucie Saicová Římalová (Prague, Czech Republic)

Vilija Sakalauskienė (Vilnius, Lithuania)

Zofia Sawaniewska-Mochowa (Warszawa, Polska)

Димка Савoвa (София, България)

Ирина Седакова (Москва, Россия)

Irena Smetonienė (Vilnius, Lithuania)

Marius Smetona (Vilnius, Lithuania)

Katarzyna Smyk (Lublin, Polska)

Petar Sotirov (Lublin, Polska)

Марија Стефановић (Нови Сад, Србија)

Радостина Стоянова (София, България)

Ida Stria (Warszawa, Polska)

Олеся Сурикова (Екатеринбург, Россия)

Joanna Szadura (Lublin, Polska)

Игорь Шаронов (Москва, Россия)

Ельвіна Шкіль (Львів, Україна)

Andrzej Szubert (Poznań, Polska)

Биляна Тодорова (Благоевград, България)

Светлана Толстая (Москва, Россия)

Anna Tyrpa (Kraków, Polska) 

James W. Underhill (Rouen, France)

Елена Узенева (Москва, Россия)

Sebastian Wasiuta (Lublin, Polska)

Anna Wierzbicka (Canberra, Australia)

Татьяна Вoлодина (Минск, Беларусь)

Marta Wójcicka (Lublin, Polska)

Włodzimierz Wysoczański (Wrocław, Polska)

Ирина Вепрева (Екатеринбург, Россия)

Irena Vaňková (Praha, Česká Republika)

Aline Viviand (Wrocław, Polska)

Микола Зубов (Oдесса, Украина)

Katarína Žeňuchová (Bratislava, Slovensko)

Маргарита Жуйкова (Луцк, Украина)

Beata Żywicka (Przemyśl, Polska)

Send a Message