Opłaty

W zależności od typu uczestnictwa opłata kongresowa wynosi:

 • 100 PLN lub 25 EURO lub 30 USD (uczestnicy zagraniczni),
 • 220 PLN (uczestnicy z Polski).

Opłaty należy dokonać na specjalnie wydzielone konto, którego właścicielem jest:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

 1. a) nr konta dla wpłat w PLN:
  mBank S.A., Oddział korporacyjny Lublin

57 1140 1094 0000 2905 1600 1134 (z dopiskiem: „Kongres Etnolingwistyczny”).

 1. b) nr konta dla wpłat w Euro:
  mBank S.A., Oddział korporacyjny Lublin

PL 78 1140 1094 0000 2905 1600 1047 (z dopiskiem: „Kongres Etnolingwistyczny”).
SWIFT CODE: BREXPLPWLUB.

 1. c) nr konta dla wpłat w USD:
  mBank S.A., Oddział korporacyjny Lublin

PL  96 1140 1094 0000 2905 1600 1014  (z dopiskiem: „Kongres Etnolingwistyczny”).

SWIFT CODE: BREXPLPWLUB

Send a Message