Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów

Pobierz

Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, red. nacz. Jerzy Bartmiński, t. 1. DOM

red. Jerzy Bartmiński, Iwona Bielińska-Gardziel, Beata Żywicka, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2015, 504 s.

Pobierz

Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, red. nacz. Jerzy Bartmiński, t. 2. EUROPA

red. Wojciech Chlebda, Lublin–Opole: Wydawnictwo UMCS 2018, 525 s.

Pobierz

Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, red. nacz. Jerzy Bartmiński, t. 3. PRACA

red. Jerzy Bartmiński, Małgorzata Brzozowska, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2016, 455 s.

Pobierz

Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, red. nacz. Jerzy Bartmiński, t. 4. WOLNOŚĆ

red. Jerzy Bartmiński, Maciej Abramowicz, Lublin–Warszawa: Wydawnictwo UMCS 2019, 620 s.

Pobierz

Leksykon aksjologiczny Słowian i ich sąsiadów, red. nacz. Jerzy Bartmiński, t. 5. HONOR

red. Petar Sotirov, Dejan Ajdačić, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2017, 431 s..

Send a Message