Monografie

Pobierz

Jerzy Bartmiński, Polskie wartości w europejskiej aksjosferze. Wybór i redakcja Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Marta Nowosad-Bakalarczyk, Sebastian Wasiuta, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2014, 372 s.

Pobierz

Joanna Szadura, Czas jako kategoria językowo-kulturowa w polszczyźnie, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2017, s. 437.

Pobierz

Monika Łaszkiewicz, Stereotypy etniczne w polskiej kulturze ludowej, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2021, 419 s.

Pobierz

Niebrzegowska Stanisława, Polski sennik ludowy, Lublin 1996.

Send a Message