Materiały kongresowe

Pobierz

Tezy wystąpień

I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny: Etnolingwistyka – bilans dyscypliny, stan badań, metody i postulaty badawcze. Program i tezy referatów, red. Adam Głaz, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Marta Nowosad-Bakalarczyk, Alena Rudenka, Beata Żywicka, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2021, 280 s.

Pobierz

I MKE – Tom 1

I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny, t. 1: Etnolingwistyka – bilans dyscypliny. Metody i postulaty badawcze, red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Adam Głaz, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2022, 341 s.

Pobierz

I MKE – Tom 2

I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny, t. 2: Obraz świata i człowieka w kulturze ludowej i narodowej, red. Ewa Białek, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2022, 303 s.

Pobierz

I MKE – Tom 3

I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistycznyt. 3Pamięć – tożsamość – kategorie językowo-kulturowe, red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Marta Nowosad-Bakalarczyk, Przemysław Łozowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2022, 218 s.

Pobierz

I MKE – Tom 4

I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistycznyt. 4Nazwy wartości i koncepty kulturowe. Hierarchie i rekonstrukcje, red. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Joanna Szadura, Beata Żywicka, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2022, 313 s.

Send a Message