Materiały kongresowe

Pobierz

Tezy wystąpień

I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny: Etnolingwistyka – bilans dyscypliny, stan badań, metody i postulaty badawcze. Program i tezy referatów, red. A. Głaz, S. Niebrzegowska-Bartmińska, M. Nowosad-Bakalarczyk, A. Rudenka, B. Żywicka, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2021, 280 s.

Pobierz

I MKE – Tom 1

I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny, t. 1Etnolingwistyka – bilans dyscypliny. Metody i postulaty badawcze, red. S. Niebrzegowska-Bartmińska, Adam Głaz, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2022, 341 s.

Pobierz

I MKE – Tom 2

I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny, t. 2Obraz świata i człowieka w kulturze ludowej i narodowej, red. E. Białek, S. Niebrzegowska-Bartmińska, J. Szadura, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2022, 303 s.

Pobierz

I MKE – Tom 3

I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistycznyt. 3Pamięć – tożsamość – kategorie językowo-kulturowe, red. S. Niebrzegowska-Bartmińska, M. Nowosad-Bakalarczyk, P. Łozowski, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2022, 218 s.

Pobierz

I MKE – Tom 4

I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistycznyt. 4Nazwy wartości i koncepty kulturowe. Hierarchie i rekonstrukcje, red. S. Niebrzegowska-Bartmińska, J. Szadura, B. Żywicka, Lublin: Wydawnictwo UMCS 2022, 313 s.

Pobierz

Anna Wierzbicka (Canberra, Australia)

Ethno-theology, ethno-Christianity. Differences in the ways of relating to God, Jesus and Mary in Polish and in English, identified through

Send a Message