Etnolingwistyka

Pobierz

“Etnoligwistyka. Problemy Języka i Kultury”

Pismo powstało w 1988 r. z intencją dyskutowania nowych wówczas na polskim gruncie zagadnień lingwistyki kulturowej i kognitywnej, zwłaszcza problemów językowego obrazu świata, stereotypów językowych i nazw wartości. Od 2004 r. „Etnolingwistyka” jest organem dwóch komisji etnolingwistycznych – krajowej (działającej w ramach Komitetu Językoznawstwa PAN) i międzynarodowej (przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów). Od 2008 r., kiedy powołano międzynarodowe konwersatorium EUROJOS, do grona autorów dołączyli kolejni badacze. Aktualnie pismo ma rozbudowane zaplecze autorskie w postaci sieci współpracujących ze sobą badaczy i instytucji z Polski i krajów sąsiednich. Jest też otwarte na nowych autorów prowadzących badania z zakresu etnolingwistyki. Adresatem pisma są filolodzy, językoznawcy, kulturoznawcy, antropolodzy – pracownicy naukowi i studenci.

Punkty MEiN: 70; ISSN: 0860-8032

Send a Message