Komitet organizacyjny

Komitet organizacyjny

Komisja Etnolingwistyczna przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów

Komisja Etnolingwistyczna Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk

Instytut Filologii Polskiej UMCS

Instytut Neofilologii UMCS

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska (Instytut Filologii Polskiej UMCS)

dr hab. Marta Nowosad-Bakalarczyk (Instytut Filologii Polskiej UMCS)

dr hab. Joanna Szadura (Instytut Filologii Polskiej UMCS)

dr hab. Ewa Białek (Instytut Neofilologii UMCS)

dr hab. Adam Głaz, prof. UMCS (Instytut Neofilologii UMCS)

dr hab. Przemysław Łozowski, prof. UMCS (Instytut Neofilologii UMCS)

dr Dorota Pazio-Wlazłowska (Instytut Slawistyki PAN)

dr hab. Beata Żywicka (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu)

Send a Message