Noclegi

Z uwagi na rosnące zagrożenie epidemiologiczne zostanie zorganizowany w formie zdalnej za pośrednictwem elektronicznych platform komunikacyjnych. Z powodów od nas niezależnych, w obradach „stacjonarnych” będą mogli uczestniczyć jedynie uczestnicy z Lublina.

Z uwagi na konieczność profesjonalnej obsługi tego tak ważnego dla nas wydarzenia obsługę techniczną powierzyliśmy Lubelskiemu Centrum
Konferencyjnemu (zob. https://lcklubelskie.pl), gdzie będą toczyć się obrady i skąd będziemy je w czasie rzeczywistym transmitować do Internetu.

Send a Message