Sprawozdania

Pobierz

Alena Rudenko

Елена Руденко,  I Международный этнолингвистический конгресс, „Rocznik Slawistyczny”, t. LXX, 2021, s.  259-264.

Pobierz

Ewa Białek

 I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny: „Etnolingwistyka – bilans dyscypliny: stan badan, metody i postulaty badawcze”, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 33 (2021), s. 373-377

Pobierz

Ewa Białek

I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny, „Wiadomości Uniwersyteckie”. Miesięcznik Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, nr 8/279 2021, s. 58-60.

Send a Message