Bibliografie

Pobierz

Bibliografia adnotowana dorobku naukowego profesora Jerzego Bartmińskiego (do roku 2020), red. Monika Łaszkiewicz, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, Marta Nowosad-Bakalarczyk, Lublin 2020.

Send a Message